Informare privind Datele personale – Formular de contact

Introducere

Mulțumim că ne-ați contactat prin intermediul Formularului de contact de pe site-ul web al Heinrig Impex Filiala Bucuresti.

Vă vom răspunde la întrebări, sugestii și solicitări cât de curând posibil.

În ceea ce privește cele arătate mai sus și în legătură cu Informațiile generale privind Regulile privind procesarea și protecția datelor personale [3], am dori să vă furnizăm mai multe informații detaliate privind procesarea specifică a datelor personale pe care ni le-ați furnizat prin completarea Formularului de Contact.

Toate procedurile și măsurile implementate de noi în acest domeniu în mod consecvent decurg din reglementările curente privind protecția și confidențialitatea datelor personale, în special:

Atunci când sunt făcute schimbări și modificări la reglementările legale indicate mai sus, noi ne adaptăm toate procedurile și măsurile în mod periodic, în conformitate cu aceste schimbări și modificări. 

Heinrig Impex Filiala Bucuresti în calitate de operator de date personale

Dat fiind că prin intermediul Formularului de contact ne-ați furnizat date personale pe care le vom procesa o anumită perioadă de timp, vom deveni operator de date personale („Operator de date”) și vom fi responsabili cu procesarea și protecția corespunzătoare ale datelor.

Operatorul de date este Heinrig Impex Filiala Bucuresti cu sediul social în Str. Sabinelor 104A, Sector 5,050854 Bucuresti, număr înregistrare al societății la Registrul Comerțului RO 11955941

În calitatea sa de Operator de date, Heinrig Impex Filiala Bucuresti procesează datele personale în baza și conform obligațiilor și cerințelor prevăzute de Regulamentul General privind Protecția Datelor și de alte reglementări legale conexe.  

Efectuăm procesarea datelor dvs. personale în următoarele condiții:

Datele personale procesate

Efectuăm procesarea datelor personale furnizate de dv. prin completarea Formularului de contact, adică următoarele date: nume și prenume, apelativ (dl. sau dna), adresa de e-mail

Aceste date de identificare ne sunt necesare pentru a putea răspunde la întrebări, la sugestii și la solicitările formulate de dv. în secțiunea intitulată „Mesajul dv.” din Formularul de contact.

Orice activitate de procesare a datelor personale este întotdeauna legată de un scop stipulat al procesării și de temeiul legal asociat al procesării în sensul articolului 6 al Regulamentului General privind Protecția Datelor, în special: derularea unui contract sau derularea de negocieri privind un contract, conformarea cu obligațiile legale ale Controlorului de date, interesele legitime ale Controlorului de date sau acordul subiectului datelor.

Dacă încă nu sunteți clientul nostru înregistrat, datele personale furnizate de dv. către noi în Formularul de contact vor fi procesate de noi în perioada necesară procesării întrebărilor, a sugestiilor sau a solicitărilor dv., dar nu mai mult de o (1) lună de la data completării Formularului de Contact, după care datele personale în cauză sunt șterse sau distruse. În acest caz, scopul procesării va fi următorul: procesarea unei întrebări, a unei sugestii sau solicitări din partea unui client și temeiul legal vor consta în următoarele: interesele legitime ale Controlorului de date sau, după caz, conformarea cu obligațiile legale ale Controlorului de date.

Subiecții datelor și drepturile acestora

În cazul în care datele dv. personale sunt procesate de Heinrig Impex Filiala Bucuresti în calitate de Operator de date, aveți calitatea juridică de subiect al datelor, precum și toate drepturile asociate față de Operatorul de date, generate de Regulamentul General privind Protecția Datelor.

În calitate de subiect al datelor, aveți următoarele drepturi în sensul articolelor 15-22 ale Regulamentului General privind Protecția Datelor:

În plus față de cele de mai sus, un subiect al datelor are drept de înaintare a unei reclamații către autoritatea de supraveghere, anume:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România

Adresa de e-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Cum ne puteți contacta

Dacă aveți întrebări sau doriți să vă retrageți acordul sau să vă exercitați alte drepturi în calitate de subiect al datelor, ne puteți contacta după cum urmează: 

În scris, la adresa: Str. Sabinelor 104A, Sector 5, 050854 Bucuresti

online prin intermediul Formularului de Contact

prin e-mail la: office@heinrig.com

 

Prețurile produselor prezentate pe website au caracter strict informativ și pot suferi modificări în funcție de fluctuațiile cursului valutar, precum și magazinul din care se face achiziția. Pentru informații exacte privind prețurile produselor, vă rugăm să luați legatura cu magazinul de unde doriți achiziția.